RODO

 

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych jest:
  New Construction Concept spółka z o.o. spółka komandytowa.,
  Konduktorska 33,
  40-155 Katowice,
  mail: biuro@nccspecbau.pl .
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ewentualnych zleceń na proponowane przez firmę usługi w ramach aktualnej oferty pomiędzy Panem/Panią a New Construction Concept spółka z o.o. spółka komandytowa, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.
 • Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych.
 • Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji usługi w ramach aktualnej oferty.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.